Prosta nauka angielskiego

Język angielski jest jednym z najpopularniejszych i najpowszechniej używanych języków obcych. Nie dzieje się to jednak bez przyczyny. Podstawą dla takiego stanu rzeczy jest ubogie słownictwo o prostota formy tylko potęguje ten efekt.
Poziom języka angielskiego tak zwany komunikatywny wymaga znajomości podstawowych zwrotów, słownictwa i poznania kilku czasów, w jakich formułuje się zdania. Można skorzystać z „rozmówek”, które są zbiorem najpopularniejszych i najpotrzebniejszych pytań i wyrażeń, pisanych często w formie fonetycznej, ułatwiający tym samym ich poprawną wymowę. Takowe rozmówki mają jeszcze jedną zaletę. Umożliwiają osobom nie znającym w ogóle języka angielskiego na swobodny i samodzielny wyjazd za granicę. Z tego też powodu głównymi, potencjalnymi odbiorcami takich poradników są osoby starsze. Pisownia, tłumaczenia, opisy i forma w jakiej utworzone są rozmówki mogą się wydawać dla młodej osoby dziwne, ale mają one na celu dotarcie do każdej, a przede wszystkim tej docelowej grupy kupujących, stąd też dopasowanie do ich potrzeb i możliwości.