Popularne zwroty

„How do you do”, „What’s up”, “How can I get to…” I tym podobne zwroty znane są szerokiemu gronu odbiorców. Wywodzące się z języka angielskiego zwroty są znane i używane nawet w trakcie konwersacji prowadzonej w języku ojczystym- czyli w tym przypadku polskim. Takowe sformułowania bardzo chętnie dołącza się do stwierdzeń i wypowiedzi, ponieważ uatrakcyjniają jej formę.
Skąd wziąć spis takowych zwrotów? Są już na rynku książki, które są wyłącznie bazą takowych sformułowań. Nie są słownikami, ani interaktywnymi kursami, a jedynie pomocą dla osób, które całkowicie nie znają angielskiego do porozumienia się z obcokrajowcami na zupełnie podstawowej płaszczyźnie. Za pomocą tak zwanych rozmówek można się dowiedzieć gdzie jest toaleta, jak dotrzeć do centrum, ile zapłacić w restauracji, czy sklepie i wszystkie temu podobne kwestie.
Najlepiej jest wyuczyć się na pamięć tych zwrotów, których używa się najczęściej. Należy również pamiętać, że po zadanym pytaniu zazwyczaj pada odpowiedź, którą w jakiś sposób trzeba zrozumieć, zinterpretować i wykorzystać.