Internetowe translatory

Jako że Internet jest globalną siecią informacyjno- kulturalno- rozrywkową, dostęp do wirtualnego świata mają niemal wszystkie kraje na świecie. Powoduje to iż różnorodność językowa jest bardzo duża. Jeśli strony posiadają kilka wersji językowych są to zazwyczaj takie języki jak niemiecki, francuski, angielski, a czasem rosyjski. W Polsce najczęściej spotyka się strony napisane w języku angielskim, jako że jest to jeden z najpopularniejszych- bo i najprostszych- języków obcych.