Archive for Październik, 2010

Rozmówki angielskie

Wyjeżdżając za granicę lub spotykając obcokrajowca we własnym kraju, żeby doprowadzić do porozumienia należy znaleźć wspólny język. Nie chodzi tutaj o przenośnię, ale o dosłowne znaczenie tego zwrotu. Ze względu na prostotę i powszechność języka angielskiego, będzie on najprostszym rozwiązaniem. Żeby zapytać, lub wskazać drogę nie trzeba biegle władać angielszczyzną. Do prawidłowego porozumienia w podstawowym [...]

Popularność angielskiego

Językiem, który jest najczęściej używany, jest angielski. Spotyka się go zarówno na szczeblu towarzyskim, jak i zawodowym. Posługuje się nim wiele milionów osób na świecie. Popularność tego języka wiąże się z tym, że jest on bardzo prosty i nieskomplikowany zarówno w budowie, jak i słownictwie. Analogicznie rzecz biorąc, wynika z tego, iż nauczenie się go [...]